Kiến nghị lùi thời gian thông qua Luật Đất đai sửa đổi – Duplicate

Kiến nghị lùi thời gian thông qua Luật Đất đai sửa đổi – Duplicate

Một số người dân đề nghị Quốc hội cân nhắc...
Kiến nghị lùi thời gian thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Kiến nghị lùi thời gian thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Một số người dân đề nghị Quốc hội cân nhắc...
Khởi động cuộc thi ‘Ứng dụng ChatGPT trong học tập’

Khởi động cuộc thi ‘Ứng dụng ChatGPT trong học tập’

FUNiX tổ chức cuộc thi “Ứng dụng ChatGPT trong học...
Hai đại học Việt Nam vào top 100 thế giới theo nhóm ngành

Hai đại học Việt Nam vào top 100 thế giới theo nhóm ngành

Đại học Quốc gia TP HCM và trường Duy Tân...
5 dự đoán về giáo dục trong thời đại AI

5 dự đoán về giáo dục trong thời đại AI

Nhờ AI, mô hình giáo dục 1:1 trở thành xu...
Kiến nghị lùi thời gian thông qua Luật Đất đai sửa đổi – Duplicate Kiến nghị lùi thời gian thông qua Luật Đất đai sửa đổi – Duplicate
Kiến nghị lùi thời gian thông qua Luật Đất đai sửa đổi Kiến nghị lùi thời gian thông qua Luật Đất đai sửa đổi
Khởi động cuộc thi ‘Ứng dụng ChatGPT trong học tập’ Khởi động cuộc thi ‘Ứng dụng ChatGPT trong học tập’
Hai đại học Việt Nam vào top 100 thế giới theo nhóm ngành Hai đại học Việt Nam vào top 100 thế giới theo nhóm ngành
5 dự đoán về giáo dục trong thời đại AI 5 dự đoán về giáo dục trong thời đại AI