Category Archives: Xã hội

Kiến nghị lùi thời gian thông qua Luật Đất đai sửa đổi – Duplicate

Một số người dân đề nghị Quốc hội cân nhắc chưa thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vào kỳ họp cuối năm 2023 mà lùi lại để có thêm thời gian hoàn thiện. Nội dung trên được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nêu trong báo cáo kết quả lấy ý […]